Uitnodiging ALV incl. voorstel wijziging statuten

Beste Leden,

Tijdens de ALV op 1 maart a.s. vanaf 19.00 uur bij Eden Designhotel Maastricht, Stationsstraat 40, 6221 BR Maastricht, komen zoals aangegeven op onze agenda ook de statuten aan bod.
Deze staan nu voor alle leden als conceptvoorstel alvast ter inzage op onze website. De wijzigingen die tijdens de ALV besproken worden, zijn alvast in de tekst ten opzichte van de bestaande statuten met geel gearceerd en/of doorgehaald. Wijzigingen hebben onder andere te maken met een update conform wetgeving.

De agenda is als volgt:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Notulen d.d. 02-02-2022
3. Terugblik 2022
4. Financieel jaarverslag incl. contributie: Emile Slijpen
5. Benoeming nieuwe bestuursleden: Renee Reinders, Harrie Beaumont,
Luud Martens
6. Aanpassing statuten
7. Vooruitblik 2023
8. Rondvraag/WVTTK
9. Sluiting

Heb je je nog niet aangemeld?
Doe dit dan alsnog per omgaande !

Ook in  verband met onder andere de catering,  secretariaat@ondernemendwyck.nl.
Je krijg dan ook de notulen toegestuurd en de financiële stukken.

Hopelijk tot ziens op 1 maart a.s.

Namens het bestuur Hans Bours, voorzitter

Share

Leave a Reply