Maastrichtse hoteliers kiezen voor niet-hotelier als boegbeeld Hans Bours is de nieuwe voorzitter van de Samenwerkende Hotels (Sahot) in Maastricht. Hij volgt Frans-Willem Cox (directeur-eigenaar Van der Valk Maastricht) op. Opvallend; De nieuwe voorzitter Hans Bours is geen hotelier, zoals tot nu toe gebruikelijk was. De Sahot was al langere tijd op zoek naar een...

Gisterenavond 26 september jl. werd de Presentatie ‘Leefbaar Wyck’ gehouden bij The Master, Hoogbrugstraat 42 In de afgelopen maanden heeft het bestuur van Ondernemend Wyck, samen met externe deskundigen, gewerkt aan een conceptplan om ook in de toekomst Wyck leefbaar te houden. Lees hier de concept notitie Leefbaar Wyck Bekijk hier de presentatie van gisterenavond...

Presentatie ‘Leefbaar Wyck’ 26 september – 18.00 uur inloop The Masters – Hoogbrugstraat 42In de afgelopen maanden heeft het bestuur van Ondernemend Wyck, samen met externe deskundigen, gewerkt aan een conceptplan om ook in de toekomst Wyck leefbaar te houden. Dit naar aanleiding van de vele discussies van de afgelopen jaren. Hierbij komen een aantal...

HOE SLIM REIS JIJ VAN EN NAAR JE WERK?  Aankondiging Dinsdag 12 september ontvang je per e-mail een verzoek om deel te nemen aan de effectmeting voor duurzame mobiliteit van het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Hierbij onze warme oproep aan jou om de vragenlijst voor de effectmeting in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten....

7 juni. Jaarcijfers 2022 worden door de vergadering goedgekeurd. Decharge voor het bestuur voor gevoerd financieel beleid. Voor aanpassing nieuwe statuten was het quorum niet aanwezig. Nieuwe vergadering 21 juni. 21 juni. Vergadering keurt de nieuwe statuten met meerderheid van stemmen (incl. volmachten) goed. Nieuwe statuten worden door notaris Achten t.z.t. verder verwerkt. Klik hier...

Geachte heer, mevrouw, Bij deze brengen wij u op de hoogte van de mogelijkheid om als onderneming verduurzamingssubsidie aan te vragen. De gemeente wil ondernemingen stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen om zodoende de energieprestatie van Maastrichts vastgoed te verbeteren. Daarom is het vanaf nu mogelijk om vanuit het Noodfonds Energiekosten verduurzamingssubsidie aan te vragen....