Maas-Wyck
De Percée
Centraal Station Maastricht
Cörversplein

Welkom in Ondernemend Wyck!


Ondernemend Wyck, wilt u inzicht geven in de huidige ontwikkelingen in Wyck en bewust maken van een mentaliteitsverandering die nodig is om Maastricht te behouden als een vitale, veilige en authentieke stad, waar het voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers, aangenaam is om te wonen, te verblijven en te werken

De bewustwording moet leiden tot een ander gezichtspunt waardoor de bereidheid ontstaat om samen tot actie over te gaan. De bewoners, ondernemers, pandeigenaren en gemeente Maastricht zullen SAMEN, met wederzijds respect, keuzes moeten maken om de economische en leefbaarheidsbelangen in balans te brengen en de kwantiteit niet ten kosten te laten gaan van de authenticiteit van Maastricht.

Deze vereniging voor ondernemers blijft een vereniging van vrijwilligers die de belangen behartigt voor en in Wyck en Céramique. In hun vrije tijd zijn de bestuursleden actief bezig met allerlei onderwerpen , van beleidsmatig overleg met de gemeente en andere partners in de stad tot en met directe ondersteuning van activiteiten in Wyck. Wat doen wij?

Belangenbehartiging
Openbare Ruimte:

Ondernemend Wyck is bezig geweest of is nog steeds bezig om de openbare ruimte binnen Wyck leefbaar te houden/krijgen, zoals:
herinrichting Wyck, veiligheid, wensen van Wyck, vastgoed/leegstand, bereikbaarheid, platform Luchtkwaliteit, fietsenstalling, bedrijvenplatform A2, parkeren.

Met onderwerpen zoals de fietsenstallingen in het algemeen en bij het Station, het aanpassen van het uitstallingenbeleid voor een mooier straatbeeld, het verwijderen van de parkeerplaatsen in de Rechtstraat ter hoogte van nr. 91 voor een betere doorgang, koopzondagen en openingstijden, herinrichting van de Ruiterij, het Cörversplein en ‘de As’ (Stationsstraat/Wycker Brugstraat), enzovoorts.

Ledenwerving:
we blijven bezig met het werven van nieuwe leden en het zorgen voor de belangen van de bestaande leden. Het belang om als vereniging naar buiten te treden werkt alleen wanneer er samen aan een betere toekomst gewerkt wordt.

Lees meer over de bezigheden en wensen