Bereikbaarheid & infrastructuur
De infrastructuur en duurzame bereikbaarheid van Wyck is niet alleen economisch maar ook van groot maatschappelijk belang. Wyck raakt steeds meer opgesloten en krijgt steeds minder ‘lucht’ om te ademen. Uiteraard geven we voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer maar dat impliceert niet dat we de autobereikbaarheid onmogelijk moeten maken. Zeker omdat auto’s in de toekomst steeds slimmer, veiliger en duurzamer worden (elektrisch of waterstof). Maar ook omdat onze samenleving deels vergrijst, blijft bereikbaarheid met auto van groot belang voor Wyck. We blijven pleiten voor adequate bereikbaarheid vanuit noord, zuid en oost incl. bewegwijzering.

Mede ook gelet op de komst van het nieuwe hoofdkantoor van DSM zal er iets moeten gebeuren aan de ontsluiting van de Franciscus Romanusweg. Een verbinding vanuit de Parallelweg, Botermijn tot aan de Nieuweweg blijft voor Ondernemend Wyck nog steeds een alternatief, waarmee ook P+R Station beter ontsloten wordt.

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/wyck-terrasbeleid.jpg
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_BarberShop.jpg

Parkeren & verkeer
Aansluitend op bereikbaarheid is zowel fiets- als auto parkeren van groot belang. Voor beide zijn er volop mogelijkheden in Wyck. Toch merken we elke dag dat zowel fiets- als auto parkeren onder druk staan. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde voorzieningen, zoals P+R Station. Er worden nog steeds veel fietsen ‘wild’ geparkeerd, hetgeen ten koste gaat van de gastvrijheid. Tegelijkertijd raakt Wyck steeds geïsoleerder door de vele verkeersmaatregelen die het voor bezoekers automatischer maakt om de ‘overkant’ van de Maas te bereiken. We blijven zoeken naar meer en alternatieve fietsparkeerplaatsen en tegelijkertijd een goede spreiding van het autoverkeer.

Logistiek & milieu & afval
In Wyck wordt zowel gewoond als gewerkt. Steeds meer retail kiest voor ominichannel. Dat betekent dat bijna de klok rond koeriers de straten van Wyck bevolken om goederen af te leveren of om op te halen. Wyck ondersteunt Zero Emissie Stadslogistiek en bekijkt in dit kader de mogelijkheden om een eigen hub te creëren voor laden/lossen van pakketjes en promoot het samenwerken met stad logistieke oplossingen als: Binnenstadservice Maastricht, Goederenhubs Maastricht, etc. Ook het ophalen van afval is een aandachtspunt. Ondernemend Wyck probeert al geruime tijd te komen tot collectieve afspraken om de vele commerciële afvalverwijderaars te stromen in tijd en plaats.

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_Bloembakken_02.jpg
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_Bonnefantenmuseum.jpg

Gebiedszonering & terrassenbeleid
Samen met KHN wordt gekeken hoe het terrasbeleid van Maastricht kan aansluiten bij de behoefte van de Wyckse horeca ondernemer en de Wyckse bezoeker. Voor een gastvrije ontvangst is een goed functionerende horeca van belang. Speciale aandacht daarbij verdient de OV-ontvangststraat van Maastricht – de Stationsstraat waar commerciële exploitatie van het middenterrein nog steeds vanuit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is. We blijven daarin de dialoog opzoeken om iets aan de situatie te veranderen. Maar ook andere plekken in Wyck, zoals de Ruiterij, verdienen daarbij onze aandacht. De Corona periode heeft in ieder geval aangetoond dat een ruimer terrasbeleid de aantrekkelijkheid van Wyck vergroot.

Inrichting openbare ruimte
Wyck was van oudsher een wijk die in het groen lag. Dat is in de loop der jaren behoorlijk verandert. Binnen ons visie van een duurzamere samenleving hoort de vergroening van Wyck. Groen maakt mensen vrolijk en gaat hittestress tegen. Ondernemend Wyck investeert al jaren in hanging baskets met uitbundig bloeiende bloemen aan de lantarenpalen. Bij de (verdere) herinrichting van straten als Stationsstraat, Percee, Wycker Brugstraat, Rechtstraat, Ruiterij en Plein 92 moet er nog meer aandacht komen voor bloemen en planten. Niet alleen om Wyck nog aantrekkelijker te maken maar ook als hulpmiddel bij het autoluw maken van straten, het regisseren van laden/lossen en het intiem maken van ongezellige plekken. Dit is een gezamenlijke taak van ondernemers, Ondernemend Wyck en de gemeente.

Ook zijn we voorstander van meer kunst in de openbare ruimte. Kunst beroert, zet aan tot een gesprek en tovert veelal ook een lach op de gezichten van mensen. Meer nog zijn we voorstander van een kunstroute vanaf station naar het Bonnefantenmuseum, om een van onze belangrijke troeven nog meer uit te venten.

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_Cafe_Zondag.jpg
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_HoegBrok.jpg

Station & spoor
Het Maastrichtse station lag ooit in een buitengebied en vormt anno nu een obstakel in de verbinding tussen oost en west Maastricht. De gemeente heeft in de afgelopen jaren een aantal plannen ontwikkeld die nooit helemaal tot tevredenheid van Ondernemend Wyck zij/waren omdat ze geen ideale oplossing bevatten voor het verbindings- en ontsluitingsprobleem. Tegelijkertijd is het hebben van goede ov modaliteiten van groot belang voor Wyck en Maastricht. Na het verdwijnen van de rechtsaf mogelijkheid Groene Loper zijn we tegen het eenzijdig afsluiten van de Duitse Poort, een van de toegangswegen naar Wyck.

Met de komst van het plan ‘Boven het spoor’ van de heren Soeters en Coenen ontstaan er nieuwe mogelijkheden om wel een goede verbinding te krijgen én nieuwe commerciële ruimten en woonvormen toe te voegen aan Wyck. We ondersteunen deze plannen dan ook.

Collectieve verzekering
Ondernemend Wyck wil door middel van collectieve inkoop het lidmaatschap van Ondernemend Wyck extra aantrekkelijk maken. Daarom proberen we een aantal zaken collectief in te kopen. Op dit moment kan dat al bij een inboedelverzekering voor zowel horeca, dienstverlening als retail. Via ons relatie Mosae Verzekeringen, de heer Noel Hundscheidt, is vaak een gunstigere premie te bewerkstellingen dan de huidige, zonder aan dekking in te boeten.

Daarnaast is het mogelijk je aan te sluiten bij Energie Collectief Maastricht en zijn we bezig met collectieve inkoop afvalverwijdering.

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_Hoogbrugstraat.jpg
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_MagischWyck_Percee.jpg

Wyck Promotie
Een belangrijk instrument van Ondernemend Wyck is de stichting Wyck Promotie. Hiermee hebben we een middel om met (potentiële) bezoekers en gasten van Wyck te communiceren en over te halen om een bezoek te brengen aan Wyck. Naast de website www.wyck.nl en de social media kanalen (Facebook en Instagram) organiseren we een aantal activiteiten per jaar:

* Magisch Wyck,
* Wyck Artistique,
* Vintage Fashion Market en
* Route du Soleil, die extra bezoekers naar Wyck moeten trekken.
Voor een aantal bezoekers is dit een eerste kennismaking met Wyck.
Wyck Promotie kent een aparte financiering en Wyckse ondernemers kunnen contribuant van Wyck Promotie worden en zo meehelpen om Wyck nog beter in de etalage te zetten.