Nieuwe privacywetgeving

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de AVG is geregeld hoe organisaties met privé gegevens moeten omgaan. Zo mogen nieuwsbrieven alleen verzonden worden naar personen die zich hiervoor zelf hebben aangemeld. Dat geldt ook voor onze nieuwsbrief van Ondernemend Wyck.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@ondernemendwyck.nl

 

Share