Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
nieuws15 februari 2012by admin

Informatiebijeenkomst Tramlijn Maastricht

Als alles volgens plan verloopt, rijdt er in 2017 weer een tram in Maastricht. Vorig jaar mei heeft de gemeenteraad van Maastricht een principebesluit genomen over de route die de tram door de binnenstad van Maastricht gaat rijden. De ontwerpen voor de infrastructuur worden uitgewerkt door Arcadis in opdracht van de projectorganisatie Tram Vlaanderen Maastricht (gemeente Maastricht en Provincie Limburg).

Informatieavond donderdag 1 maart vanaf 19.00 uur

De komende maanden gaat Arcadis het ontwerp van de tramlijn in de binnenstad van Maastricht uitwerken. Nu al willen we graag van u weten wat voor u belangrijk is. Wat spreekt u aan als het de tram betreft, waar maakt u zich zorgen over, welke vragen heeft u? Dit doen we in de vorm van een informatiebijeenkomst op donderdag 1 maart. Deze bijeenkomst is in het Infocentrum Belvédère (Boschstraat 24) en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Opzet van de avond

Om 19.00 uur is er een algemene inleiding over de huidige stand van zaken en hoe we verder willen gaan. Daarna knippen we de route op in vier stukken en kunt u op vier verschillende plekken in de zaal uw vragen stellen, informatie krijgen of de route nalopen op grote tekeningen. Naast de inpassing van de traminfrastructuur in de stad en het technische ontwerp van de infrastructuur kunt u het ook hebben over zaken als veiligheid, geluid, archeologie, constructie van de bruggen en inpassing van de haltes, onder andere op het stationsplein in Maastricht. Medewerkers van de gemeente, de provincie en Arcadis vertellen u meer over de keuzes die ze de komende tijd moeten maken bij de verschillende deeltracés. U kunt uw aandachtspunten, tips en zorgen meegeven.

Gecompliceerd plan met veel aandachtspunten

De projectorganisatie en Arcadis bepalen vervolgens hoe we de plannen kunnen verbeteren met uw inbreng. Het uiteindelijke ontwerp is het resultaat van technische, verkeerskundige en ruimtelijke afwegingen, maar ook van financiële en veiligheidsaspecten. We kunnen u niet garanderen dat we aan al uw wensen kunnen voldoen. We kunnen wél toezeggen dat we uw wensen serieus nemen. Voor de zomer organiseren we een tweede avond, waarin de voorlopige ontwerpresultaten aan u worden gepresenteerd. Dan zullen we ook aangeven hoe we met uw inbreng zijn omgegaan en welke ontwerpkeuzen we willen maken.

Route tram door binnenstad Maastricht

De geplande route (zie kaart) is door de gemeenteraad op 31 mei 2011 vastgesteld. Uiteindelijk moet er na de zomer een uitgewerkt ontwerp liggen van het binnenstedelijk tracé met een kostenraming, zodat de gemeenteraad in december 2012 een besluit kan nemen. Het tracé loopt vanaf het station via de Wilhelminabrug, de Maasboulevard en de Bassinbrug naar de Boschstraat, waar de tram ter hoogte van de Noorderbrug zal aantakken op de spoorlijn naar Lanaken.

Waarom een tramverbinding?

Een tramverbinding levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en economie van Maastricht. De busrit tussen Maastricht en Hasselt duurt nu ongeveer 70 minuten. Als die tijd gehalveerd wordt, is er een interessant alternatief dat meer reizigers zal aanspreken. De tram is van groot belang voor de samenwerking tussen beide Limburgen op het gebied van economie, cultuur, toerisme en vrijetijdsbesteding. Maar zeker ook voor studenten die deels in Maastricht en deels in Hasselt of Diepenbeek studeren. Ook zij zijn gebaat bij een snelle openbaarvervoersverbinding. Ook past de tram perfect in de Maastrichtse ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te zijn. Met deze tramverbinding kunnen we bezoekers uit Belgisch Limburg en het achterland daarvan comfortabel welkom heten in Maastricht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Tram Vlaanderen-Maastricht? Kijk dan op tramvlaanderenmaastricht.nl. Ik nodig u van harte uit om naar de informatiebijeenkomst te komen.

 

 

Share