Enquête Retail !!

“Beste retail ondernemer,

Als onderdeel van de samenwerking tussen alle ondernemersverenigingen in het centrum (BOC genaamd) heeft Centrummanagement Maastricht het initiatief genomen om de stand van zaken te meten bij retail Maastricht en dus ook bij de Wyckse ondernemers. We vragen jullie met klem hieraan deel te nemen. Dit is belangrijke input voor het overleg dat BOC en Centrummanagement heeft met de gemeente om te kijken hoe we de stad uit de ‘lock down’ kunnen halen en wat we aan collectieve economische stimulering kunnen doen. Vul hier de enquête in. Dank voor jullie medewerking! ”

Share