Deelname van Ondernemend Wyck aan de Maastricht Awards

logo-ondernemend-wyck  maastricht-bereikbaar

 

 

Wyck, bruisend en authentiek Wyck, wil graag als pilot fungeren voor nieuwe projecten-ideeën die de bereikbaarheid van Wyck en de Wyckse ondernemers ten goede komt.
Er gebeurd veel in Wyck: de herontwikkeling van het Cörversplein, de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling en de bijpassende herinrichting van de Stationsstraat zijn zichtbare aanpassingen en verbeteringen in de openbare ruimte.
Minder zichtbaar maar even belangrijk is de ontwikkeling van een nieuwe parkeervisie en een nieuwe parkeerbalans in Wyck. De vele positieve initiatieven van de afgelopen jaren hebben Wyck beter op de kaart gezet. Meer bezoekers, meer bewoners en meer ondernemers.
Keerzijde is dat er dus ook meer goederen het stadsdeel in moeten om de ondernemers te bevoorraden. En meer afval afgevoerd moet worden. En gelijktijdig willen we ruim baan voor de bezoekers. Alles hangt samen en verbeterde ideeën kunnen niet zonder de samenhang!

Eén van de vele charmes van Wyck is dat je als bezoeker tot in het hart van het Wyckse-centrum kunt komen. Zowel te voet, met de fiets, scooter als met de auto. Een gegeven dat van grote economische waarde is voor de ondernemers van Wyck.
Ondernemers moeten uiteraard bevoorraad worden. Wyck wil haar uitstraling van gezelligheid en sfeer vergroten en uitbreiden. Hoe kunnen we nu beiden optimaal laten functioneren?

Laden-en-lossen plek wordt na 11:00 uur een terras!
Momenteel is ‘laden-en-lossen’ in Wyck de gehele dag, overal toegestaan, met uitzondering van het laatste stuk van de Wycker Brugstraat en het Cörversplein. Daardoor is er veel druk op de openbare ruimte die door veel gebruikers gelijktijdig gebruikt wordt. Regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties, omdat al deze gebruikers ( bewoners, klanten, toeristen, ondernemers, transporteurs, fietsers, etc. etc. ) beperkte bewegingsruimte hebben.
Dit kan en móet anders!
Wat als……
…..laden-en-lossen in Wyck tot 11:00 uur toegestaan wordt voor het grote vrachtverkeer
…..na 11:00 uur alleen nog bestelwagens toegang verkrijgen om te laden-en-te-lossen
…..het laden-en-lossen niet meer voor élke winkel laten plaatsvinden, maar op meerdere ‘laad-en-los-punten’
…..na 11:00 uur deze laad-en-los-punten worden omgetoverd in de Bourgondische gezelligheid waarin Maastricht zich onderscheid van andere steden? Dus na 11.00 terrassen op de laad en los plekken. Dat brengt sfeer, remt de doorstroming van mensen af en houdt meer mensen in Wyck!

Enkele voorstellen voor vaste ‘laad-en-los-punten’ turnover naar een terras:
– Wycker Cabinet in Wycker Brugstraat 29-b voorzien van een uitgebreider terras om de hoek in de Wycker Grachtstraat
– Bij IJsmakerij Stella Gelato in Stationsstraat 56-a
– Bij Micky Brown’s in Wycker Brugstraat 49 om de hoek in de Rechtstraat. Voorheen was hier een invalide-parkeerplek. Deze wordt nu helaas als scooter-parkeerplek in gebruik genomen, maar zou voor 11:00 uur als laden-en-lossen-punt kunnen fungeren en daarna als voetgangersgebied of eveneens als terras
– Bij Senza Nome in Hoogbrugstraat 66

Ook sommige huidige fietsenstallingen kunnen een veiligere plek krijgen:
Wat als …..
….. Op de hoek bij ANWB Wycker Brugstraat 24 de fietsentulpen verplaatsen worden naar om de hoek. Hier worden 2 parkeerplekken voor ‘opgegeven’ voor meer veiligheid. Een veel veiligere plek voor fietsers creëren die op dit moment achteruit hun fiets uit de stalling moeten pakken en dus achteruit óp de straat terecht komen. Een veiligere uitkomst ligt voorhanden!

Nog meer veiligheid in Wyck: afvalstromen
Wat als…..
…..er nieuwe tijden worden gehanteerd voor het neerzetten van afval van bewoners. Dit is nu mogelijk vanaf 19:00 uur. Er zijn echter veel horecazaken, met terrassen, in Wyck, waardoor bezoekers en ondernemers ernstige (over)last ondervinden van ‘bewoners-afval’
…..afval van ondernemers meer gestructureerd wordt neergezet. Want er zijn zo veel verschillende ondernemers en veel verschillende ophaaldiensten met verschillende dagen én tijden van ophalen dat dit ‘ondernemers-afval’ ernstige (over)last voor de bezoekers en bewoners creëert

Ondernemend Wyck is vooruitstrevend. Zij wil alleen maar het beste, het juiste en het goede voor de Wyckse ondernemer, bewoners en bezoekers bewerkstelligen. Een Maastricht Bereikbaar Award voor Wyck zal een voorbeeld zijn voor niet alleen andere wijken in Maastricht, maar ook voor andere steden.
Laten we samen een betere infrastructuur willen. Laten we samen een voorbeeld zijn voor anderen. Laten we samen Maastricht nóg meer Bourgondisch worden.
Laten we dit samen doen!

Lees het interview  of klik hier om het interview te horen met Nol Beckers!

Share