De winkels mogen weer open!

Gisterenavond 20 april jl. is op de persconferentie door het kabinet aangekondigd dat de niet-essentiële winkels op woensdag 28 april a.s. weer open mogen!!! Eindelijk kom er wat meer lucht voor de ondernemers om te kunnen ondernemen. Uiteraard wel met inachtneming van de basisregels ten aanzien van hygiëne, desinfectie en gezondheid. Ook geldt hierbij het afsprakenkader “Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen”, dat namens alle aangesloten detailhandelsbranches bij MKB-Nederland en VNO-NCW is overeengekomen met de Rijksoverheid. 

De landelijke brancheorganisaties hebben de afgelopen weken hard gelobbyd om tot deze openstelling te komen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Het is nu van groot belang dat de ondernemers samen met de winkeliersverenigingen en gemeenten laten zien veilig, verantwoord en gastvrij open te kunnen zijn door zich aan het bijgaande afsprakenkader te houden.  Straal dit ook met elkaar uit, zodat op het moment dat de besmettingen eventueel weer oplopen, de sector kan aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om een veilige omgeving te creëren.

Het volledige afsprakenkader treft u bijgaand aan en leest u hier, inclusief de Richtlijnen “Verantwoord Winkelen”, “Winkelen voor mensen met een beperking” en “Winkelen en de Openbare Ruimte”. Voor de actuele overzichten zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Belangrijkste bepalingen hieruit zijn:

  • Bij niet-essentiële winkels met een bezetting van 10 medewerkers of meer dient een medewerker bij de winkelingang toe te zien op de naleving van de corona-maatregelen.
  • In winkelgebieden dienen stewards toe te zien op een goede doorstroom en het naleven van de corona-regels. Daarbij geldt: 1 steward per 25 winkeldeuren.
  • Voor niet-essentiële detailhandel is de richtlijn maximaal 1 klant per 25 vierkante meter winkelvloeroppervlakte.
  • Voor de essentiële winkels is dat maximaal 1 klant per 10 vierkante winkelvloeroppervlakte.

Share