Antiekmarkt in Wyck

Station maastricht

U bent wellicht inmiddels al op de hoogte dat er door gemeente Maastricht besloten is om de zaterdagse antiekmarkt tijdelijk te verplaatsen naar de Markt. Dit n.a.v. de werkzaamheden aan de ‘Kop van de Stationsstraat’ en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling.
Door weth. Gerarts en weth. Aarts zijn aan de marktvergunninghouders duidelijke voorwaarden gesteld, omdat de gemeente de antiekmarkt uiteindelijk wel terug wil hebben in Wyck.
In nauwe samenspraak met Ondernemend Wyck en Centrummagement Maastricht zal op zoek worden gegaan naar een passende locatie voor de antiekmarkt in Wyck. Hierbij wordt rekening gehouden met de plannen voor de herinrichting van de Stationsstraat en de ontwikkelingen elders in Wyck.

Share