8 mei 2019: themasessie voor leden bij LBG

Beste leden van Ondernemend Wyck,

Zoals we in de ALV van november jl. afspraken zullen we elkaar wat vaker zien. We doen dit in de vorm van themasessies waarbij we met elkaar in gesprek gaan over wat ons als ondernemer in Wyck bezighoudt. De eerste meeting is 8 mei.

We zullen drie onderwerpen behandelen waarbij we ook de tijd goed in de gaten gaan houden.

18:15-18:30 uur            Ontvangst met drankjes en sandwiches
18:30-20:30 uur            Informatie inzake Wyckse aangelegenheden:

  • Parkeren in Wyck – met een presentatie door parkeerambtenaar Rob Lamers
  • Fietsproblematiek in Wyck – wat gaan we er zelf aan
  • Gezamenlijke afvalverwerking – een voorstel vanuit het bestuur.

20:30 -21:00 uur           Een goed gesprek tijdens een drankje
Noteer in je agenda    Woensdag 8 mei 2019
Locatie in Wyck            LBG, Alexander Battalaan 33, Wyck

Kom allemaal. Praat mee. Spui ideeën. Blijf niet aan de kant staan. En ja, we hebben allemaal verschillende belangen. De kunst is nu om de grote gemene deler te vinden!

Even aanmelden zou fijn zijn i.v.m. de bestelling! E: secretariaat@ondernemendwyck.nl

Namens het bestuur van Ondernemend Wyck:

Hans, Monique, Josine, Emile en Lambert

Share