Pocket Guide Wyck: doen of niet?

Beste ondernemer, 
Dezer dagen wordt er in Wyck geworven voor deelname met een advertentie in een reclamegidsje over Wyck.
We willen u graag laten weten dat dit geen initiatief is van Ondernemend Wyck of van Wyck Promotie. Hoewel het mogelijk is dat dit wel als zodanig ‘verkocht’ kan worden.
Het staat u uiteraard vrij te advertreren in dit (of in andere) gidsje(s).

Namens het bestuur Ondernemend Wyck
d.d. 21 juni 2018

Share