Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
nieuws28 oktober 2012by admin

U bent uitgenodigd als inwoner van Maastricht

Graag nodig ik u, mede namens het College van Burgemeester en Wethouders, uit voor een bijeenkomst op donderdag 22 november 2012, van 19.30 tot 21.30 uur, in het Stadhuis, Markt 1 te Maastricht.

Onderwerp is de nieuwe economische visie en agenda van onze stad. Deze economische visie is tot stand gekomen via diverse raadsconferenties over de belangrijkste thema’s en het concept is bediscussieerd met de economische partners, waaronder het bedrijfsleven, ondernemers en de kennisinstellingen.

Graag hoor ik op 22 november uw mening, als inwoner van Maastricht. Tijdens de bijeenkomst is er mogelijkheid om vragen te stellen en aanvullingen te doen. Wat mist u in de economische ambities van Maastricht? Welke discussiepunten bevat dit stuk volgens u en zouden onderwerp van discussie in het college en de raad moeten zijn? Om alle vragen, aanvullingen, opmerkingen en discussiepunten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is ervoor gekozen om per thema een tafel in te richten waar de betrokken ambtenaren het gesprek met u aan gaan en alle opmerkingen noteren. Ook is er een algemene tafel met een ‘wensenbord’ waar diverse aanvullingen en opmerkingen achter gelaten kunnen worden.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.30 uur ontvangst met koffie in de hal van het stadhuis
19.30 – 19.40 uur welkom door wethouder John Aarts
19.40 – 20.15 uur presentatie van de concept economische visie en economische agenda
20.15 – 21.30 uur bezoek thematafels in de hal van het stadhuis en gelegenheid om aanvullingen en discussiepunten achter te laten.

Gelieve u aan te melden voor vrijdag 16 november bij Petra.theunissen@maastricht.nl .

Ongeveer een week voor de bijeenkomst vindt u op onze website http://www.maastricht.nl/web/Beleid/Beleid/Algemeen/Algemeen/B_e_l_e_i_d_a_l_g_e_m_e_e_n-tonenop/Economische-visie.htm de meest recente versie van de economische visie die gepresenteerd wordt op donderdag 22 november.

Met vriendelijke groet,

John Aarts,
Wethouder Financiën, Economie, Personeel en Organisatie

Share