Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
nieuws14 mei 2013by admin

Magisch Maastricht 2013

Momenteel ‘zomert’ het eindelijk, en ligt Magisch Maastricht 2013 nog een tijdje in het verschiet. Dit neemt niet weg dat het Projectteam Magisch Maastricht toch al begonnen is met de organisatie hiervan.

Doelstelling is om Wyck en Céramique dit jaar een nóg gezelligere uitstraling te geven. Eén van de voorstellen is, om u als O.I.W. lid, de gelegenheid te bieden uw producten langs de gevel van uw pand (kleinschalig) te laten uitstallen. Dit vestigt uiteraard de aandacht van de bezoekers op uw onderneming. Hierdoor hopen wij dat de vele bezoekers nog meer geïnspireerd raken en hun aankopen veelal in ons stadsdeel zullen verrichten.

Let wel: het betreft uitsluitend een verlenging van uw etalage. Directe verkoop en betalingshandelingen zijn NIET toegestaan, en dienen in de winkel plaats te vinden.

In de Rechtstraat is momenteel, bij wijze van proef, tijdens de Koopzondagen deze regelgeving reeds van kracht. Nu goed scoren betekent een positieve impuls voor later dit jaar voor degenen die hierover dienen te beslissen.

Het O.I.W. is voornemens bij de Gemeente een verzoek in te dienen om tijdens de gehele periode van Magisch Maastricht (30 november 2013 tot 01 januari 2014), door heel Wyck-Céramique dit initiatief mogelijk te maken. Echter………in 1e instantie willen wij inventariseren of hier überhaupt interesse in is.

Dit aanbod geldt alleen voor O.I.W. leden. U dient zich dan uiteraard als zodanig kenbaar te kunnen maken aan handhaving.

Voor horeca gelegenheden is het mogelijk om een winter-terrasvergunning aan te vragen. Het formulier kan u desgewenst toegestuurd worden. Voorwaarde, gesteld vanuit het projectteam Magisch Maastricht van de gemeente, is dat de betreffende ondernemer een substantiële bijdrage levert aan O.I.W. vooraleer een vergunning zal worden verstrekt.

Let wel: deze voorwaarde is in het leven geroepen door de gemeente, en niet door O.I.W.

Graag vernemen wij uw reactie, maar ook andere voorstellen, voor 1 juni a.s.

Ons doel is om vóór de zomer het gehele programma voor te leggen aan het projectteam Magisch Maastricht van de gemeente, waarna laatstgenoemde een beslissing zal nemen.

Tevens rest er dan voldoende tijd om de benodigde vergunningen aan te vragen.

 

Met magische groet,
Projectteam Magisch Maastricht O.I.W.
Share