Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
nieuws1 maart 2013by admin

Maastrichtse winkeliers besparen op energie

Het project ‘Energie besparen in Detail’ is dinsdag 26 februari van start gegaan met voor Maastrichtse winkeliers vanaf 18.00 uur een informatieavond in de Selexyz Dominicanen. Hier kregen de aanwezige winkeliers tekst en uitleg over hoe men fors kan besparen op de  energierekening en welke bijdrage dat levert aan een beter milieu.

In de detailhandel is in veel gevallen met een beperkte investering jaarlijks al honderden euro’s te besparen. Een goed voorbeeld is verlichting: traditionele gloeilampen en halogeenverlichting geven beduidend meer warmte af dan dat ze licht geven. Dat levert onnodig energieverlies op en het leidt ook nog eens tot extra koelbehoefte in de zomer. Bij vervanging van deze lampen of het toepassen van slimme schakelingen waarbij lampen niet onnodig branden, zijn de rendementen op investeringen hoog. Terugverdientijden van soms enkele maanden tot minder dan drie jaar zijn eerder regel dan uitzondering. Dat ook winkelentrees worden meegenomen heeft te maken met het feit dat onder meer uit onderzoek in Eindhoven en in Amsterdam is gebleken dat bij ten minste 60 procent van de winkelentrees onnodig veel warmte verloren gaat. In veel gevallen is dit met simpele maatregelen goed te verhelpen.

Hoe werkt het?

  1. Orienterend gesprek

Bent u geïnteresseerd, dan is de eerste stap in het project intekenen om een afspraak te maken met één van de medewerkers voor een kosteloos oriënterend gesprek. Die bekijkt samen met u of er goede bespaarmogelijkheden in het bedrijf zijn. Om snel een goed inzicht in uw situatie te kunnen krijgen verzoeken wij u daarbij een aantal gegevens indien beschikbaar paraat te hebben:

  • De energierekening elektriciteit
  • Een plattegrond van de ruimten in uw bedrijf
  • Het lichtplan en eventuele concerneisen wat betreft verlichting
  • Handleiding/ technische gegevens van uw luchtgordijn

 

Zijn er inderdaad goede besparingsmogelijkheden, dan is het aantrekkelijk een scan te laten maken en kunt u daarvoor meteen een afspraak maken.

  1. Scan

Tijdens een scan wordt de verlichtingssituatie en de winkelentree in kaart gebracht. Binnen drie weken krijgt u vervolgens een “licht en lucht” advies. Daarin is opgenomen welke kostenverlagende maatregelen u kunt nemen, de hoogte van de investering en het rendement ervan. Zo’n scan kost
€ 90,- bij een winkeloppervlak tot 200 m2 en € 180,- bij een oppervlak tot 500 m2. Voor grotere winkeloppervlakken wordt eerst een prijsopgave gedaan.

Voor veel besparende maatregelen is een energie-investeringsaftrek (EIA) en kleine investeringsaftrek (KIA) mogelijk. Dat reduceert de kosten met nog eens zo’n 10%. We geven stapsgewijs aan wat men moet doen om er gebruik van te kunnen maken.

Binnen drie weken na de scan ontvangt u een advies, waarin de besparing, de investering en het rendement daarvan is opgenomen.

  1. Offerte

Bij het advies kan meteen een aanbod worden gevoegd van een bedrijf, dat het advies kan uitvoeren. Of u dat wenst bespreken we vooraf met u.

  1. Uitvoeren

Wanneer u besluit (een deel van ) de geadviseerde maatregelen uit te voeren, gaat u vanaf dat moment besparen en draagt u bij aan een beter milieu. We vermelden uw bijdrage op de website en belonen u met een aardigheidje van de Stichting Milieufederatie Limburg. Wanneer u binnen drie maanden opdracht geeft tot uitvoering behoeft u bovendien de kosten voor de scan slechts gedeeltelijk of niet te betalen.

Intekenen voor een oriënterend gesprek kan via de website https://ondernemendwyck.nl/ of  http://www.vocmaastricht.nl  door invullen van naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer op het contactformulier onder vermelding van “e-besparen”.

Het project ‘Energie besparen in Detail’ is tot stand gekomen binnen een uniek samenwerkings-verband van de twee grootste winkeliersverenigingen in Maastricht – VOC Maastricht en Ondernemers Initiatief Wyck – en de Milieufederatie Limburg. Het project wordt gesteund door het Centrummanagement Maastricht, de gemeente Maastricht en de Kamer van Koophandel Limburg. Die laatste twee dragen ook financieel bij. Aan het project wordt meegewerkt door de erkende licht-ontwerpers van NetherLED, de in het winkelbedrijf gespecialiseerde installateur Kersten Retail, LSA Frico BV, producent van onder meer luchtgordijnen en de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA).

Share