Autoluw Wyck

Beste ondernemers, leden van ondernemend Wyck,

In de afgelopen dagen hebben we vragen gekregen rondom het thema ‘autoluw Wyck’ uit de Visie Wyck 2030. Onderstaand een toelichting vanuit het bestuur op dit thema.

Lees hier de volledige tekst…..

Parkeerbesluiten 2021

Inspreeknotitie 6 oktober 2021 Stad en Spoor

Inspreeknotitie 28 september 2021 Parkeren

Parkeren in Wyck

Nog steeds krijgen we vragen over de parkeermogelijkheden in Wyck, naast het straat parkeren (Wycker Brugstraat max. 1 uur; overige straten daar waar toegestaan max. 2 uur). Voor het echte shopping en horecaplezier verwijs je je klanten naar de parkeergarages die op bijgaand kaartje staan aangegeven (met dank aan Bereikbaar Maastricht). Zet deze kaartjes zo snel mogelijk op je website of je social media. Extra gastvrijheid voor onze (potentiële) klanten zonder dat ze daarvoor aan de andere kant van de Maas hoeven te zijn.
Nederlandse versie klik hier
Duitse versie klik hier
Franse versie klik hier

Werkzaamheden A. Battalaan

Dit najaar zal een gedeelte van de Alexander Battalaan op de schop gaan voor: groot onderhoud aan de weg, parkeerplaatsen, trottoirs en het groen. Daarnaast werkzaamheden voor fiets parkeren, parkeervoorzieningen voor elektrische auto’s en het omvormen van de kruising met de Bourgognestraat tot een voorrangskruising. Kijk hier voor de informatie van de gemeente incl. het voorontwerp.

Venstertijden laden en lossen binnenstad vervallen per 24 maart

De economische gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en organisaties zijn ingrijpend. Niet voor niets presenteerde het kabinet woensdag een uitgebreid steunpakket. Het stadsbestuur van Maastricht heeft daarnaast bekeken of er lokaal nog mogelijkheden zijn om onze bedrijven en organisaties een steun in de rug te geven.

Vervallen venstertijden laden en lossen binnenstad

De venstertijden voor laden en lossen vervallen tijdelijk vanaf dinsdag 24 maart voorlopig tot en met 6 april. Dat betekent dat het vanaf dat moment mogelijk is om op ieder tijdstip te laden en lossen in de binnenstad. De paaltjes (selectieve afsluiters) bij ’t Bat, de Boschstraat en het Vrijthof gaan bij ieder voertuig naar beneden. Handhavers zullen bij reguliere werkzaamheden de veiligheid in de gaten houden. Ook ondernemers en de logistieke sector zien toe op de veiligheid.

Dit besluit is deze week genomen in goed overleg Centrum Management Maastricht en de ondernemers. We zijn blij dat de vertegenwoordigers van bewoners van de binnenstad begrip hebben voor deze maatregel. Met dit besluit volgt de gemeente Maastricht het advies van ondernemersvereniging evofenedex en Transport en Logistiek Nederland. Ondernemers willen bekijken of kortere openingstijden kunnen bijdragen aan het opvangen van omzetverlies in deze tijd.

Belangrijk (!) – gasleidingen vernieuwd:

De gasleidingen in Wyck worden vernieuwd en verlegd. Dat betekent volop werkzaamheden in Wyck. Maar wel van straat tot straat en op verschillende momenten in de tijd. De gemeente, Enexis en de aannemer zullen zoveel mogelijk rekening houden met winkeltijden, etc.  
Voor meer informatie lees de volgende bijlage 1 en bijlage 2. Informeer uw klanten!

Nieuwe rij-routes vanaf 9 april 2017: volg de borden Centrum-Zuid!


Samenwerking met Maastricht Bereikbaar en Maastricht Bereikbaar Award
Ondernemend Wyck
is partner van Maastricht Bereikbaar. Samen met Maastricht Bereikbaar zetten wij ons ook in om de bezoekers van ons stadsdeel zo slim mogelijk te laten reizen. Dat betekent dat de medewerkers van bedrijven die aangesloten zijn bij de ondernemersvereniging gebruik kunnen maken van de acties van Maastricht Bereikbaar. Verder denkt Maastricht Bereikbaar actief met ondernemers mee over een betere bereikbaarheid van het stadsdeel Wyck

Maastricht Bereikbaar Award gewonnen
21 november 2016 won Ondernemend Wyck de Maastricht Bereikbaar Award, een beloning voor excellent ondernemerschap op het gebied van bereikbaarheid. Ondernemend Wyck won deze award voor de ideeën om de bevoorrading en afvalinzameling slimmer te organiseren. Bij de prijs hoort een stimuleringsbedrag van € 1000,-. Dit bedrag gaan we in 2017 inzetten voor de verbetering van de logistiek in Wyck.
Bekijk hier het filmpje waar het o.a. om draait: afvalstromen, fietsenstallingen, venstertijden
Lees hier de plannen en de motivatie

Meer weten?
Lees hier het persbericht over het sluiten van het convenant
Mocht u vragen hebben over het aanbod of wilt u meer weten over de onze plannen rondom bevoorrading, neem dan contact op via secretariaat@ondernemendwyck.nl