Nieuwe rij-routes vanaf 9 april 2017: volg de borden Centrum-Zuid!


Samenwerking met Maastricht Bereikbaar en Maastricht Bereikbaar Award
Ondernemend Wyck
is partner van Maastricht Bereikbaar. Samen met Maastricht Bereikbaar zetten wij ons ook in om de bezoekers van ons stadsdeel zo slim mogelijk te laten reizen. Dat betekent dat de medewerkers van bedrijven die aangesloten zijn bij de ondernemersvereniging gebruik kunnen maken van de acties van Maastricht Bereikbaar. Verder denkt Maastricht Bereikbaar actief met ondernemers mee over een betere bereikbaarheid van het stadsdeel Wyck

Maastricht Bereikbaar Award gewonnen
21 november 2016 won Ondernemend Wyck de Maastricht Bereikbaar Award, een beloning voor excellent ondernemerschap op het gebied van bereikbaarheid. Ondernemend Wyck won deze award voor de ideeën om de bevoorrading en afvalinzameling slimmer te organiseren. Bij de prijs hoort een stimuleringsbedrag van € 1000,-. Dit bedrag gaan we in 2017 inzetten voor de verbetering van de logistiek in Wyck.
Bekijk hier het filmpje waar het o.a. om draait: afvalstromen, fietsenstallingen, venstertijden
Lees hier de plannen en de motivatie

Meer weten?
Lees hier het persbericht over het sluiten van het convenant
Mocht u vragen hebben over het aanbod of wilt u meer weten over de onze plannen rondom bevoorrading, neem dan contact op via secretariaat@ondernemendwyck.nl