Missie
Ondernemend Wyck draagt zorg voor het economische profiel van Wyck, brengt ondernemers met elkaar in contact en adviseert de lokale overheid en instanties over de kwaliteitsimpuls ten behoeve van de Wyckse economie, infrastructuur, bereikbaarheid en openbare ruimte.

Visie
De wereld om ons heen veranderd. Zo ook ons gewaardeerde Maastricht en Wyck. Tal van sociaal, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en belangen kruizen onze wegen. Daarbij moeten we zorgen dat onze economische DNA up-to-date blijft en tegelijkertijd oog houdt voor herkomst en afkomst. Een delicaat evenwicht. We werken SAMEN aan een nieuw economisch perspectief: verdere doorontwikkeling als kernwinkelgebied én gastvrije vestigingsplaats voor horeca, retail, cultuur (leisure) en zakelijke dienstverleners. Historische gebouwen en infrastructuur zijn daarbij van belangrijke toegevoegde waarde. Het optimaliseren van de bereikbaarheid van Wyck blijft daarbij uitgangspunt.

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_Oeverwal.jpg
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_Plein92_01.jpg

Kernwaarden
Inspirerend
Maatschappelijk betrokken
Collectieve verantwoordelijk
Divers aanbod
Vakmanschap

Doelstellingen
Elke ondernemer in Wyck is aangesloten bij Ondernemend Wyck omdat zij samen verantwoordelijk willen zijn voor een aantrekkelijk, vitaal en economisch bestendig ondernemersklimaat

Communicatie
Ondernemend Wyck is een vereniging en het bestuursbeleid wordt een keer per jaar getoetst in de algemene ledenvergadering. Het dagelijks bestuur bestaat uit maximaal zeven leden die een vertegenwoordiging zijn van horeca, retail, leisure en zakelijke dienstverlening. De communicatie met de achterban vindt plaats via een aantal kanalen:

– besloten groep op Facebook
groep op LinkedIn
– maandelijkse nieuwsbrieven
– OW app voor actuele informatie- de website

Daarnaast kunnen leden te allen tijde hun wensen kenbaar maken aan het bestuur via het secretariaat: secretariaat@ondernemendwyck.nl

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/01/Wyck_RdS_vergezicht.jpg
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot_20230302_143712_Gmail-640x640.jpg

Harrie Beaumont - Voorzitter (tijdelijk) vacature

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/10/emile-bijgesneden.jpg

Emile Slijpen - Penningmeester

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/10/Dorine-van-de-Giessen_Wyck-Notarissen_01.jpg

Dorine van de Giessen - Secretaris

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/03/Renee-scaled-e1677765059634-500x640.jpg

Renée Reinders - Bestuurslid

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2023/03/Luud-Martens-640x640.jpg

Luud Martens - Bestuurslid

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2024/04/Evelyne-buck.jpg

Evelyne Buck - aspirant Bestuurslid