Waar is Ondernemend Wyck mee bezig

WAAR IS ONDERNEMEND WYCK MEE BEZIG?

Kwaliteitsimpuls Wyck
Deze werkgroep zet zich sterk in om de kwaliteit in Wyck te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Denk hierbij aan het al behaalde succes van de herinrichting van het Cörversplein.
De samenwerking met gemeente Maastricht en Centrummanagement Maastricht om de antiekmarkt in Wyck terug te brengen op een passende mooie locatie. Zo zijn er ook bijeenkomsten. Zoals die georganiseerd door Maastricht Bereikbaar op 30 maart 2016. hier leest u het verslag m.b.t. horecabelevering, stadsdistributie en afvallogistiek.

Werkgroep Openbare Ruimte en Verkeer
Deze werkgroep is samengesteld uit gemeente Maastricht, buurtplatform Wyck, Centrummanagement Maastricht en Ondernemend Wyck.

Er worden sinds 2012 gesprekken gevoerd om o.a. tot een oplossing te komen voor de fietsenstalling bij het station. Hierover leest u meer in de presentatie en het verslag via https://ondernemendwyck.nl/onze-wensenlijst/fietsenstalling/
Bij deze gesprekken worden tevens de plannen van de ‘Kop van de Stationsstraat’ in mee genomen. Deze plannen kunt u nalezen via het rapport van Grand Café Boulevard en de l’Empereur uit 2012: https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2012/12/Kop-Stationsstraat-Presentatie.pdf
M.b.t. het scootervrij maken van het bovenste gedeelte van de Wycker Brugstraat en het Cörversplein wordt sinds mei 2014 gesproken over het behalen van een zgn. ‘quick win’. Het zgn. trafohuisje (de blok midden op het plein) is nodig om een groot deel van Wyck te voorzien van elektriciteit. Ondernemend Wyck had hier plannen voor aangeleverd en er is overleg geweest met Essent en gemeente Maastricht. Helaas is het noodzakelijk dat het ‘trafohuisje’ blijft, vanwege de werking en vanwege het feit dat het een ‘monumentaal gebouw’ betreft.

Nog een ‘quick win’ zou zijn: het weghalen van de 2 parkeerplekken ter hoogte van Rechtstraat no. 91 en het autovrij maken van het Cörversplein. Op het programma staat tevens de zgn. venstertijden voor laden en lossen.
Helaas is het niet gelukt om voor het terrasseizoen te zijn geopend met de nieuwe terrassen; wel het autoluw en scootervrij maken op het ‘eerste’ stuk van de Wycker Brugstraat, Oeverwal en Cörversplein.
Update dd 17.11.15 bericht uit de Limburger

Antiekmarkt in Wyck
Door gemeente Maastricht is in 2018 besloten om de zaterdagse antiekmarkt tijdelijk te verplaatsen naar de Markt. Dit n.a.v. de werkzaamheden aan de ‘Kop van de Stationsstraat’ en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling.
Door weth. Gerarts en weth. Aarts zijn aan de marktvergunninghouders duidelijke voorwaarden gesteld, omdat de gemeente de antiekmarkt uiteindelijk wel terug wil hebben in Wyck.
Er is, na evaluatie met de betrokkenen, besloten om deze op de Markt te behouden. In overleg met de omliggende ondernemers bij de Stationsstraat komt er geen vervolg op een nieuw te organiseren vaste markt.

Project bloembakken
Sinds 2013 wordt Wyck versierd door bloeiende bloembakken. Dit zijn jonge planten welke enige tijd nodig hebben om te groeien, maar ze zullen weer prachtig bloeien.
Helaas kan de Wycker Brugstraat in dit project niet worden meegenomen omdat de verlichting over de straat hangt. Maar wel staan de volgende straten ‘in bloei’: Stationsstraat, Rechtstraat, Hoogbrugstraat, Hoogbrugplein, Sint Maartenslaan ter hoogte van Townhouse, Cörversplein en bij de Waterpoort.

Maastricht Bereikbaar
Er is regelmatig overleg met Maastricht Bereikbaar inzake beleid over o.a. bereikbaarheid, afval, laden-en-lossen, fietsparkeren, etc.

Werkgroep BOC
BOC staat voor Binnenstad Ondernemers Conferentie. Dit vindt 4 keer per jaar plaats en hierin hebben de volgende partijen zitting in: wethouders en ambtenaren van gemeente Maastricht, Koninklijk Horeca Nederland, VVV Maastricht, Sahot (Samenwerkende Hoteliers), VOC (Vereniging Ondernemers Centrum), Vrijthofstraatjes, Stokstraatkwartier, Jekerkwartier, Centrummanagement Maastricht en Ondernemend Wyck.

Hierin worden zaken besproken welke stadsbreed aan de orde zijn, zoals:
Koopzondagen, openbaar busvervoer in Maastricht, Chateau Maastricht, Magisch Maastricht, etc.

Werkgroep Platform Luchtkwaliteit
Er overleg gepleegd om de kwaliteit van de lucht gezond(er) te houden.