Waar is Ondernemend Wyck mee bezig

Er zijn een aantal actuele dossiers en vaste jaarlijks terugkerende activiteiten.

Stad en Spoor

Een belangrijk dossier dat vnl. bij de gemeente ligt en waarin we samen met Centrummanagement Maastricht in optrekken. In dit project komen de verkeersstromen rondom het Station samen en strekt zich uit tot de Meerssenerweg, Stationsstraat, Wilhelminasingel, Spoorweglaan, Parallelweg, Sint Antoniuslaan en Sphinxlunet. Het gaat zowel om de verkeerstromen van de bussen, auto’s, fietsen als voetgangers. Een complex dossier waarbij ook spoorwegovergang Duitse Poort en de nieuwbouw van het hoofdkantoor DSM een rol speelt. Voorjaar 2022 zal de gemeente van zich laten horen. Tot die tijd blijven we in onderling overleg om de bereikbaarheid van Wyck te garanderen.

Parkeren

Zowel het fiets- als autoparkeren is een ‘hot issue’ in Wyck. Niet alleen bewoners moeten goed kunnen parkeren, ook onze gasten verdienen voldoende en goede parkeerplaatsen. Dat komt de aantrekkelijkheid van Wyck te goede. Voor de automobilisten zijn er vier parkeergarages (Franciscus Romanusweg, P&R Station, de Colonel en Plein 92) die ook deels voor ondernemers via abonnementen toegankelijk zijn. Daarnaast is op een aantal plaatsen straatparkeren mogelijk voor zowel gasten als ondernemers (via het gemeentelijk vergunningensysteem).
Het hebben van goede afgewogen parkeervoorzieningen is essentieel
voor Wyck.

Ook het fietsparkeren wordt op tal van plaatsen in Wyck gefaciliteerd, zoals in de nieuwe fietsenkelder onder het Stationsplein (eerste 24 uur GRATIS parkeren). Daarnaast zijn er voorzieningen op straat met zgn. tulpen en afgebakende fietsparkeerplaatsen zonder tulpen. De bedoeling is dat fietsparkeren op straat voor een korte tijdsduur is. Meer langdurig fietsparkeren moet ‘achter de gevel’ gebeuren of op de daarvoor bestemde plaatsen. Dat dit niet gebeurt ervaren we dagelijks. Maastricht heeft, mede door een groot aantal studenten, veel fietsen in omloop. Als Ondernemend Wyck zijn we constant in overleg met de gemeente en zoeken we steeds nieuwe oplossingen voor mogelijke overlast.

Openbare ruimte

De openbare (historische) ruimte is in Wyck een groot goed. In het recente verleden hebben we samen met Centrummanagement Maastricht geijverd en gerealiseerd gekregen een herinrichting van Stationsstraat, Corversplein en Rechtstraat. Maar we zijn er niet. Nog steeds zijn er voldoende verbeterpunten, zoals de Ruiterij. Vergroening is daarbij een belangrijk punt maar ook oog en oor voor de belangen van de ondernemers in deze straten, zoals bereikbaarheid en uitstalling van terrassen. Begin 2022 zal samen met de gemeente een project worden opgestart om te kijken of het mogelijk is om Wyckerbrugstraat en Rechtstraat op bepaalde delen van de dag en week meer autoluw te maken waardoor ons gasten en klanten meer kunnen flaneren en we het funshoppen nog meer kunnen stimuleren.

Bloembakken

Sinds 2013 wordt Wyck versierd door bloeiende bloembakken in de maanden
april – oktober. Helaas kan de Wycker Brugstraat in dit project niet worden meegenomen omdat de verlichting over de straat hangt. Maar wel staan de volgende straten ‘in bloei’: Stationsstraat, Rechtstraat, Hoogbrugstraat, Hoogbrugplein, Sint Maartenslaan ter hoogte van Townhouse, Cörversplein en bij de Waterpoort. Elk jaar bekijken we opnieuw wat de mogelijkheden zijn.

 

Maastricht Bereikbaar/Zero Emissie Stadslogistiek


Er is regelmatig overleg met Maastricht Bereikbaar over beleid over o.a. bereikbaarheid, afval, laden-en-lossen, fietsparkeren, etc. Actueel is de zgn. Zero Emissie Stadslogistiek, voortkomende uit landelijke maatregelen. Tussen 2025 en 2030 moeten leveranciers, en ook ondernemers met een bestelauto of -bus, in CO2-emmissieloze voertuigen rondrijden. Vervoer met fossiel aangedreven voertuigen is dan niet meer mogelijk.
Samen met Maastricht Bereikbaar is er een zgn. ZES-traject opgestart om ondernemers en vervoerders te informeren en te zoeken naar allerhande alternatieve concepten voor stadsdistributie. Kijk ook hier.

Collectief inkoopvoordeel

Ondernemend Wyck is een samenwerkingsverband aangegaan met Mosae Verzekeringen. Via Mosae Verzekeringen kunnen alle leden van Ondernemend Wyck maximaal profiteren van een collectieve korting op hun premie van meer dan 10% op hun gehele verzekeringspakket.
Indien u contact opneemt met Noël Hundscheidt van Mosae Verzekeringen, maakt hij u graag een collectief voorstel, zodat u direct kunt profiteren van uw voordeel.
Meer info:noel@mosaeverzekeringen.nl / 06-12557882.

Voor de komende periode staat o.a. de collectieve inkoop van afvalverwijdering op de agenda.

Groot Wyck Borrel

Twee keer per jaar organiseren we de Groot Wyck Borrel bij een van onze
leden die dan de mogelijkheid krijgt om zich te presenteren. De Groot Wyck Borrel is zowel voor ondernemers als inwoners van Wyck en zorgt voor verbinding.
Wilt u een keer een borrel organiseren? Neem dan contact op met ons secretariaat (secretariaat@ondernemendwyck.nl).

Daarnaast organiseren we 2x per jaar voor onze leden inspiratiesessies rondom actuele onderwerpen.

Werkgroep BOC

BOC staat voor Binnenstad Ondernemers Conferentie. Dit vindt 4 keer per jaar plaats en hierin hebben de volgende partijen zitting in: wethouders en ambtenaren van gemeente Maastricht, Koninklijk Horeca Nederland, Maastricht Marketing, Sahot (Samenwerkende Hoteliers), VOC (Vereniging Ondernemers Centrum), Vrijthofstraatjes, Stokstraatkwartier, Jekerkwartier, Centrummanagement Maastricht en Ondernemend Wyck. Hierin worden zaken besproken welke stadsbreed aan de orde zijn, zoals: koopzondagen en koopavonden, openbaar vervoer en parkeren, stadsbrede evenementen, gastvrijheidsbeleving, monitoring bezoekersstromen, etc.