Zoals u ongetwijfeld weet zijn er plannen om in de toekomst in Wyck de Palace locatie te gaan ontwikkelen. Onder andere de gemeente Maastricht heeft hiertoe percelen verworven in dit plangebied. Een van deze percelen is de voormalige garage “van Sebillen” in de Bourgognestraat 36 Maastricht.

Tot het moment waarop de planontwikkeling feitelijk aanvangt heeft de gemeente Maastricht het perceel van deze voormalige garage “van Sebillen” ter beschikking gesteld van Ondernemend Wyck .

Ondernemend Wyck exploiteert tot die tijd daar een parkeerplaats. 

De huurprijzen per parkeerplaats, per maand bedragen m.i.v. 01-01-2022:

Voor leden van Ondernemend Wyck*          : € 87,50 excl. BTW

Voor donateurs van Ondernemend Wyck* : € 92,50 excl. BTW

Overige kandidaat huurders                        : € 97,50 excl. BTW

* Indien u meerdere parkeerplaatsen gaat huren zal vanaf de tweede parkeerplaats het volle tarief gelden.
De huurprijs wordt jaarlijks, op 1 januari, verhoogd met € 2,00 per maand.
Verder wordt er een waarborgsom bij ondertekening van de huurovereenkomst gevraagd ter grootte van € 100,00.De contractkosten bedragen € 50,- exc. BTW.

Het beheer en de administratie wordt verzorgd door Phidec Vastgoed Beheer. Gelieve alle correspondentie te sturen naar Ilona Roeden: info@phidec.nl. of via 043-3030031. Zij kan u ook verder informeren over de exacte kosten bij afname van meerdere parkeerplaatsen en de actuele beschikbaarheid.