Zoals u ongetwijfeld weet zijn er plannen om in de toekomst in Wyck de Palace locatie te gaan ontwikkelen. Onder andere de gemeente Maastricht heeft hiertoe percelen verworven in dit plangebied. Een van deze percelen is de voormalige garage “van Sebillen” in de Bourgognestraat 36 Maastricht.

Tot het moment waarop de planontwikkeling feitelijk aanvangt heeft de gemeente Maastricht het perceel van deze voormalige garage “van Sebillen” ter beschikking gesteld van Ondernemend Wyck 

Voor meer informatie, prijzen en aan- of afmelding dient u contact op te nemen met: info@godfroybeheer.nl