Zoals u ongetwijfeld weet zijn er plannen om in de toekomst in Wyck de Palace locatie te gaan ontwikkelen. Onder andere de gemeente Maastricht heeft hiertoe percelen verworven in dit plangebied. Een van deze percelen is de voormalige garage “van Sebillen” in de Bourgognestraat 36 Maastricht.

Tot het moment waarop de planontwikkeling feitelijk aanvangt heeft de gemeente Maastricht het perceel van deze voormalige garage “van Sebillen” ter beschikking gesteld van Ondernemend Wyck 

M.i.v. 01-01-2021 is het beheer van de vastgoedportefeuille van The Housing Company BV en GFM BV overgenomen door Phidec Vastgoed Beheer. Gelieve alle correspondentie te sturen naar m.simonis@phidec.nl.

From 01-01-2021 the property management of The Housing Company BV and GFM BV has been taken over by Phidec Vastgoed Beheer.
Please send all correspondence to m.simonis@phidec.nl