ONZE VIJF UNIEKE PUNTEN: 

1. Belangenvereniging 
Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden. Het vertegenwoordigen van de leden in diverse organen, commissies en platforms en het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid. Het regelen van vergunningen bij algemene buurtgebonden activiteiten.

2. Krachtig communicatief platform
Het verzamelen en verspreiden van alle belangrijke en ter zake doende informatie en kennis via het secretariaat, de website en een periodieke nieuwsbrief naar de leden. Verder worden er bijeenkomsten en informatieavonden georganiseerd waardoor onderlinge contacten tussen leden tot stand komen c.q. worden bevorderd.

3. Collectieve kracht en collectieve voordelen
Samen staan we sterk. Hoe meer leden we vertegenwoordigen, hoe krachtiger onze stem kan klinken. Dat geldt m.b.t. het behartigen van de collectieve belangen van onze leden maar bijvoorbeeld ook voor het behalen van collectief inkoopvoordeel.

4. Samenwerking
Bevorderen van onderlinge samenwerking en onderlinge klandizie.
Maar ook samenwerken met gemeente, centrummanagement en VVV en hierbij nadrukkelijk de stem van de leden laten horen en hun belang vertegenwoordigen.

5. Adviesorgaan
Ondernemend Wyck vecht voor de kwaliteit van de openbare ruimten. Dit is voor de ondernemers van groot belang. Het bevordert de belevingswaarde van Wyck voor onze bezoekers.

Onderschrijft u bovenstaande, wenst u hier deel van uit te maken, dan kunt u zich lid maken. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 180,00 exclusief b.t.w., per jaar. Hier kunt u het formulier downloaden.