Visie
Vanuit een gezamenlijk belang ontstaat een behoefte aan verbinding op lokaal niveau. Ondernemend Wyck draagt zorg voor het economische profiel van Wyck, brengt ondernemers met elkaar in contact en adviseert de lokale overheid en instanties over de kwaliteitsimpuls ten behoeve van de infrastructuur, bereikbaarheid en openbare ruimte

Missie
Elke ondernemer in Wyck is aangesloten bij Ondernemend Wyck omdat zij samen verantwoordelijk willen zijn voor een aantrekkelijk, vitaal en economisch bestendig ondernemersklimaat

Kernwaarden
Inspirerend
Maatschappelijk betrokken
Collectieve verantwoordelijkheid

Doelstellingen
Behartigen van gemeenschappelijk belang richting lokale overheid en instanties
Adviesorgaan en gesprekspartner voor lokale overheid en instanties
Samen staan we sterk, collectief in kracht en voordeel
Dé netwerkorganisatie voor alle ondernemers van Wyck
Leden de mogelijkheid bieden de investering van de contributie snel terug te verdienen door deelname aan collectieve inkoop en overige activiteiten

De statuten