Voortgangsbericht m.b.t. ondergrondse fietsenstalling

Lees hierbij het voortgangsbericht van gemeente Maastricht m.b.t. de werkzaamheden van de ondergrondse fietsenstalling bij de ‘Kop Stationsstraat’. 

Share