Visie 2030:

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan de nieuwe visie Wyck 2030, met actiepunten voor de komende jaren. Daarbij hebben we goed geluisterd naar de signalen van onze leden. Onderstaand kun je via de foto de visie als PDF downloaden incl. de presentatie. Het is geen statisch document maar een dynamisch. Op basis van ontwikkelingen en voortgang zal dit document van tijd tot tijd worden aangepast. De visie moet ervoor zorgen dat Wyck economisch nog krachtiger en toekomstbestendiger wordt.

Daarbij is ook gekeken naar trends en ontwikkelingen in de maatschappij en op het gebied van consumentengedrag. Wyck is en blijft een uniek stadsdeel door de combinatie van wonen en bedrijvigheid; zowel retail als horeca als zakelijke dienstverlening. De uniciteit van Wyck moet dan ook gewaarborgd blijven en tegelijkertijd moeten we de sterke punten verder uitbouwen in de komende jaren.

Klik hier voor de presentatie

Klik op het plaatje hieronder om de visie als PDF te downloaden