Terugkoppeling n.a.v. overleg Wyck 29 mei jl.

Vrijdagochtend 29 mei heeft er online een overleg plaatsgevonden tussen ondernemers, een afvaardiging van KHN en Ondernemend Wyck over de verkeerssituatie n.a.v. de COVID-19 maatregelen. Het overleg vond plaats in een prettige en constructieve sfeer. Gesproken is over de invulling van het voetgangerscirculatieplan en de combinatie/relatie met de invulling van (extra) terrasruimte. De opstart van de horeca en retail in de binnenstad stelt ons gezamenlijk op bepaalde locaties voor behoorlijke dilemma’s tussen enerzijds het waarborgen van de minimale onderlinge afstandseis van 1,5 meter voor alle weggebruikers, de behoefte aan extra terrasruimte evenals de behoefte aan parkeerruimte en de fysieke inrichting van onze openbare ruimte als geheel. In Wyck is dat niet anders.

In het overleg zijn alle partijen – door middel van een zorgvuldige afweging van alle belangen en omstandigheden – erin geslaagd om tot een maatwerkoplossing te komen waarbij – zo is de gedachte – zowel bepaalde ruimte wordt geboden voor terrassen, de (verkeers)veiligheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, het laad- en losverkeer regulier kan plaatsvinden en er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft.

Hetgeen besproken werd, is inmiddels verwerkt in bijgevoegde tekening met toelichting, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs. Ook is de inhoud hiervan bestuurlijk kortgesloten waarbij waardering is uitgesproken voor de wijze waarop partijen er in zijn geslaagd om op zo’n korte termijn en in gezamenlijkheid tot een gedragen, praktische oplossing te komen. Een dergelijke maatwerkoplossing zal voor alle partijen bepaalde voor- en nadelen met zich brengen maar biedt een goede basis om zo goed mogelijk aan alle relevante aspecten tegemoet te komen. Uiteraard zal in de praktijk moeten blijken of dit voldoende werkt dan wel dat bijstelling nodig is. De afgesproken aanpak start per 1 juni jl. Vanaf dat moment zal nauwlettend worden gemonitord hoe een en ander verloopt. Op 5 juni a.s. staat reeds een vervolgoverleg gepland om de ervaringen/mogelijke knelpunten te bespreken en waar nodig zaken bij te stellen. Mocht dat nodig/gewenst zijn hebben we uiteraard tussentijds contact.

Heb je op- en/of aanmerkingen dan kunnen deze gemaild worden naar secretariaat@ondernemendwyck.nl We nemen suggesties mee in het overleg van 5 juni.

Namens het bestuur van Ondernemend Wyck.
Hans Bours

Share