Lock up maatregelen Maastricht en Wyck

Beste ondernemers,

We kunnen weer ondernemen. Weliswaar binnen bepaalde regelgeving, maar stap voor stap gaat het de goede richting uit!

Wat wij zien is dat de regelgeving door de retail en horeca ondernemers voor het overgrote deel goed worden opgevolgd.

Graag aandacht voor het volgende. 

De overheid heeft afspraken gemaakt met de retail en horeca brancheverenigingen afspraken gemaakt om tot verruiming van de regelgeving te komen.

Deze afspraken zijn in protocollen vastgelegd, voor de volledigheid treffen jullie deze nog een keer in de bijlage aan.
Protocol naleving en handhaving verantwoord winkelen
Protocol KHN heropening horeca

Momenteel hebben we op drukke momenten te maken met wachtrijen in de straten.

Van belang is dat deze zo ordentelijk mogelijk langs de gevels worden opgesteld, niet te lang worden zodat de ondernemer naast u er ook geen last van heeft. We staan hier als ondernemers samen met de overheid aan de lat om dit soepel te laten verlopen.

Voor alles willen wij voorkomen dat er tijdens drukke momenten code rood moet worden gecommuniceerd, omdat het te druk is in een deel van het centrum van Maastricht. 

Verder hebben wij met de gemeente Maastricht afgesproken, dat mocht er in bepaalde straten een ‘code rood’ drukte ontstaan, dat deze straat (of straten) dan tijdelijk worden afgesloten om bezoekers toe te laten tot het moment dat de situatie weer veilig is. Hierdoor hoeft niet meteen stadsbreed code rood te worden afgegeven en kan na verloop van tijd de straat weer worden opengesteld.

Alle maatregelen zijn erop gericht op veiligheid van onze bezoekers en ondernemerschap optimaal te ondersteunen.

In het belang van u en uw collega ondernemers, vertrouwen wij op uw medewerking.

Om de doorstroom te bevorderen is het ook niet de bedoeling om allerlei borden of tafels op de straat te zetten. Zeker in de smallere straten levert dit vaak problemen op in de doorstroom. 

Tot zover bericht.

Alvast bedankt.

Hartelijke groet,

Paul ten Haaf

Afbeelding met klok, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Centrummanagement Maastricht

T +31 (0)43 851 89 77 | M +31 (0)6 45758178 | E paultenhaaf@cmmaastricht.nl

A Vrijthof23, 6211 LE Maastricht | W www.cmmaastricht.nl

Share