PRIVACYVERKLARING Ondernemend Wyck B.V.
1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Ondernemend Wyck (KvK 40205524) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Ondernemend Wyck biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals nieuwsbrieven, ledenlijst. Daarbij verwerkt Ondernemend Wyck privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Ondernemend Wyck gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ondernemend Wyck houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.
2. Contact met secretariaat Ondernemend Wyck
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Ondernemend Wyck wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Mail: secretariaatOndernemend Wyck ondernemendwyck.nl
Website: www.ondernemendwyck.nl
Post: p/a Wilhelminasingel 118, 6221 BL MAASTRICHT

Gebruik van persoonsgegevens
2.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.
2.2. Ondernemend Wyck verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Ondernemend Wyck verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Ondernemend Wyck verwerkt bijvoorbeeld uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Ondernemend Wyck Van alle gegevens verwerkt Ondernemend Wyck alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor Ondernemend Wyck.
3. Persoonsgegevens
3.1. Afhankelijk van de diensten die Ondernemend Wyck aanbiedt, kan Ondernemend Wyck de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) naam onderneming
(f) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

4. Doeleinden
4.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) Uitvoeren van de diensteverlening (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Ondernemend Wyck niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
(b) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
(f) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Ondernemend Wyck ;
(g) verbeteren van de website van Ondernemend Wyck .
5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1. Ondernemend Wyck stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van Ondernemend Wyck ten behoeve van de dienstverlening.
5.2. Indien Ondernemend Wyck uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Ondernemend Wyck ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
5.3. Ondernemend Wyck zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.
6. Beveiliging en bewaring
6.1. Ondernemend Wyck neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Ondernemend Wyck zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
6.2. Ondernemend Wyck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Ondernemend Wyck uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Ondernemend Wyck uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
7. Cookies en profilering
7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Ondernemend Wyck bezoekt. Op de website(s) van Ondernemend Wyck worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
7.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.
8. Websites van derden
De website van Ondernemend Wyck kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ondernemend Wyck is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
9. Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
10. Wijzigingen
Ondernemend Wyck kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Ondernemend Wyck een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan Ondernemend Wyck .
12. Klachten
Ondernemend Wyck hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
13. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de vereniging Ondernemend Wyck.