Persbericht gemeente Maastricht

Persbericht:

Tijdens het weekend van Hemelvaart is het voetgangersplan in de binnenstad van start gegaan. Op basis van de eerste ervaringen en bevindingen heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden. De straten Wolfstraat, Muntstraat, Nieuwstraat en Spilstraat worden zogenoemde dynamische tweerichtingsstraten. Dat wil zeggen dat deze straten voor voetgangers tweerichtingsstraten zijn, tenzij het te druk wordt. Als de gemeente ziet dat het in deze straten te druk wordt, op basis van eigen waarnemingen en die van politie, handhaving, hospitality guides en het telsysteem, worden deze straten weer eenrichtingsstraten. We vragen de bezoekers van de binnenstad dan ook goed op de bebording te letten. Voor de ondernemers in deze vier straten betekent dit dat ze o.a. geen wachtvakken voor hun winkels kunnen maken in de openbare ruimte en geen uitstallingen buiten mogen zetten (dit geldt ook voor desinfectiemiddelen e.d.), zodat zoveel mogelijk openbare ruimte beschikbaar zal zijn voor bezoekersstromen.

Verdere info:

  • Voor de volledigheid is in het kader van de doorontwikkeling van het voetgangersplan een aangepaste folder voor wachtvakken gemaakt.
  • Verder zal er een overleg opgestart worden met vertegenwoordigers van Wyck in het kader van reacties op het voetgangersplan, de aanvragen voor terrassen etc.
  • Ook zal er een overleg opgestart met de vertegenwoordigers uit de straten Achter het Vlees huis en Platielstraat in het kader van de reacties op het voetgangersplan.   

Share