WENSENLIJST:

 1. Aan Tafel/Herinrichting Ruiterij
  Presentatie Tim Prims
  In november 2016 opgepakt door bewoners en ondernemers aan de Ruiterij. 
 2. Bewegwijzering Hoeg Brök
  Plan
 3. De Griend Platte Zaal 
  Complex  heeft zich in september 2016 gevestigd met zgn. underground festiviteiten.
  Overname Music Hall
  Poppodium, Tramhalte
  Analyse
  Waarneming
 4. Elektriciteitshuisje Hoogbrugstraat
  Het elektriciteitshuisje is een monument en er mag derhalve niets aan veranderd en/of aan verankerd worden. Het kunstwerk dat er nu bevestigd is, valt onder de categorie monument. 
  Foto Guy van Grunsven
  Plan Pierre Maas
 5. Fietsplan Fietsenstalling
  Planning is dat deze in 2018 in gebruik kan worden genomen. Tussentijds is Ondernemend Wyck druk in overleg met gemeente Maastricht, bewoners en ondernemers van de Stationsstraat over de herinrichting van dit komend mooie stukje Wyck.
  Volg de laatste berichten via http://www.fietsenstalling-maastricht.nl/
  Persbericht: Timmermans bouwt Fietsenstalling 08.03.16
  Stand van zaken: bouw fietsenstalling 2016
  onderzoek fietsenstallingen 150216

  Dakaanzicht 
  Plattegrond Alternatief OIW
  Groene fietsenstalling Buro van Rooijen
  Perse Wyck-Groene fietsenstalling
  Presentatie en verslag van de bijeenkomst dd 180314

 6. Graffiti en onderhoud
  Foto 1
  Deel 2
 7. Kop Stationsstraat
  Brief gemeente Maastricht dd mei 2017 inzake vragen-en-antwoorden over de herinrichting van de Stationsomgeving
  Zie ook ‘Fietsenstalling’. Door het goede overleg met gemeente Maastricht zijn de originele plannen van tafel af en is men nu in overleg met Ondernemend Wyck, bewoners en ondernemers in de Stationsomgeving om een plan te ontwerpen welke beter is voor de infrastructuur van Wyck. Denk aan:
  brede stoepen voor terrassen aan de éne kant, behoud van parkeerhavens aan de andere kant, wel/geen éénrichtingsverkeer van de bussen, etc.
  Op naar succes! Bericht over herinrichting kop van de Stationsstraat
  Voortgang ondergrondse fietsenstalling n.a.v. mail d.d. 18.12.15
  Presentatie
  Presentatie Boulevard Grand Café / Enquete Rapport Terras Stationsstraat
 8. Place Percee 1
  Plan
 9. Het Cörversplein gerealiseerd 2015/2016
  – Vanaf 06 juli 2015 is het volgende veranderd:
  1. Geen scooters meer over de Servaasbrug, Oeverwal en Cörversplein
  2. Vrachtverkeer kan tot 11:00 uur laden/lossen
  3. Autoluw verkeer vanaf het kruispunt Rechtstraat/Wycker Brugstraat naar de Servaasbrug
  4. Parkeerplaatsen op het Cörversplein zijn verwijderd
  Zie hier een krantenartikel van de Limburger
  – In 2015 zal de realisatie plaatsvinden om van het Cörversplein weer een écht plein te maken. In bijgevoegd filmpje was een 1e idee, het zal echter anders gerealiseerd worden dan dit Filmpje. De bewoners ontvangen in februari 2015 een brief i.v.m. de veranderingen op het Cörversplein, Oeverwal en Stenenwal inzake: parkeergelegenheid vergunninghouders, verplaatsing van de fietsenstalling, autoluw beleid; de Stenenwal blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
 10. Deregulering (afgehandeld)
  Dit staat voor ‘meer service, minder regels’: O.I.W./Ondernemend Wyck is met de Gemeente Maastricht hierover in overleg geweest tot en met 2014. Er zijn een aantal projecten uitgelicht t.w. ‘Aan Tafel’, ‘Groene Route’, ‘Straatmuzikanten’, ‘Terrassen’, ‘Uitstallingen’.
  Het project ‘Uitstallingen’ is in 2014 afgerond, na een ‘try-out’ in de Rechtstraat. Het zal geen verdere doorgang plaatsvinden.
 11. Uitstallingenbeleid
  Vanaf 01 januari 2016 is een nieuw uitstallingenbeleid van kracht. De gehele nota kunt u hier nalezen. En hier ziet u alles op een rijtje.
 12. Afvalinzameling – Logistiek leveranciers
  I.s.m. Maastricht Bereikbaar wordt er in 2016 een doorstart gemaakt om het afval en de logistiek van de vele leveranciers in goede banen te gaan leiden. Hier is de medewerking en samenwerking van de ondernemers, bewoners, (toe)leveranciers en gemeente Maastricht hard voor nodig.