Wyck is voor de economische positie van Maastricht van het allergrootste belang, met name door het kleinschalige, specialistische aanbod en de hoge mate van “couleure locale”. Ondernemend Wyck, wil inzicht geven in de huidige ontwikkelingen in Wyck en bewust maken van een mentaliteitsverandering die nodig is om Maastricht te behouden als een vitale, veilige en authentieke stad, waar het voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers, aangenaam is om te wonen, te verblijven en te werken. De bewustwording moet leiden tot een ander gezichtspunt waardoor de bereidheid ontstaat om samen tot actie over te gaan.

De bewoners, ondernemers, pandeigenaren en gemeente Maastricht zullen SAMEN, met wederzijds respect, keuzes moeten maken om de economische en leefbaarheidsbelangen in balans te brengen en de kwantiteit niet ten kosten te laten gaan van de authenticiteit van Maastricht. Ondernemend Wyck gaat met bezieling te werk. Wij geven aandacht aan Wyck en hebben de intentie, de doelstellingen van Ondernemend Wyck te realiseren op basis van integriteit, dus handelend vanuit ons hart en intuïtie, onze passie volgend… Samen kunnen wij de hemel op aarde creëren.