Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33

Ondernemers Maastricht kiezen EENSGEZIND voor nieuwe samenwerkingsvorm !

Communiqué VOC Maastricht, OIW en KHN afdeling Maastricht en Heuvelland

 

De afgelopen twee jaren hebben genoemde partijen onderzocht of de invoering van een BIZ

( Bedrijven Investeringszone ) voor Maastricht haalbaar is. Dit conform afspraak  tussen ondernemers en de gemeente Maastricht bij de invoering van het huidige Centrum Management en de invoering van de reclamebelasting.

 

Partijen zijn het er over eens dat de BIZ de meest gewenste vorm van samenwerking voor de ondernemers is. Met de BIZ systematiek wordt met name een rechtvaardige lastendruk gerealiseerd en wordt de zeggenschap en betrokkenheid van alle ondernemers gewaarborgd.

 

De realisatie van een BIZ wordt ernstig bemoeilijkt door de ( voormalige ) baatbelasting

die ingevoerd is om de herinrichting van het kernwinkelgebied te financieren.

 

Dinsdagavond 22 november jl. hebben genoemde partijen een constructief overleg gevoerd met een aantal vertegenwoordigers van het Centrummanagement Maastricht om de mogelijkheden te onderzoeken van het invoeren van een BIZ heffing (Bedrijven Investeringszone). Na ampele overwegingen hebben partijen unaniem besloten het onderzoekstraject af te sluiten en niet op dit moment een BIZ traject door te zetten.

 

De argumenten die hebben geleid tot dit besluit zijn de volgende:

 

  • Er rust letterlijk en figuurlijk een hypotheeklast voortkomend uit de historische baatbelasting die een overstap bemoeilijkt;

 

  • Het invoeren van twee belasting heffingen naast elkaar wordt als niet wenselijk beschouwd. In de huidige situatie zou dit de enige optie zijn om naast reclamebelasting ook BIZ heffing in te voeren. De opbrengsten uit de reclamebelasting zouden dan uitsluitend aangewend worden om de historische baatbelasting problematiek te bekostigen.

 

  • De toekomstige samenwerking tussen partijen en Centrummanagement Maastricht wordt verder uitgewerkt en in een convenant vastgelegd. Afgesproken is tot een samenwerkingsvorm te komen waarbij in de geest van BIZ wordt gewerkt, en de zeggenschap van de ondernemers wordt gewaarborgd.

 

De afspraak is gemaakt om met de gezamenlijke partijen in gesprek te gaan met de gemeente Maastricht. Inzet is om te komen tot een vereenvoudiging van de huidige financieringsstructuur, die tevens meer recht doet aan de oorspronkelijke uitgangspunten  bij de invoering van de reclamebelasting.

 

De opstelling van het convenant tussen partijen en Centrummanagement Maastricht wordt afgerond in januari 2012. Partijen streven ernaar om de nieuwe werkwijze per 01 april 2012 in te voeren.

 

 

VOC                                                     OIW                                                    KHN

 

P. Haremaker,                                      Sheila Oroschin                                                Th.Coenegracht

voorzitter                                            voorzitter                                            voorzitter

 

 

 

 

 

Share