Handige weetjes!
Shopping Maastricht
We bevelen van harte Shopping Maastricht aan, het handige en compacte boekje met daarin Maastrichtse winkels en horeca gelegenheden. Wyck heeft er een apart katern in. Als Wyckse ondernemer kun je uiteraard deelnemen. Oplage: 25.000 stuks. Verspreiding via deelnemers en de hotels in Maastricht. Als adverteerder krijg je 150 boekjes gratis om aan je klanten uit te delen. Klik hier voor het intekenformulier van Shopping Maastricht 2022/2023. Of contacteer Sandra Kreutz: info@trendsales.nl 

Actieplan Fietsparkeren Maastricht 2020-2015
Lees hier de volledige nota

* COVID-19 Maatregelen op een rijtje !
Lees hier het volledige artikel !

* Financiële steun tijdens corona voor ondernemers en zelfstandigen
Lees hier het volledige artikel !

* Campagne Wyck Promotie
Ga naar de site voor de laatste info over evenementen en de ondernemers in Wyck

* Fietsenstallingen
Lees hier het laatste nieuws over de ondergrondse fietsenstalling bij het Station

* Stationsomgeving
Graag houden wij u op de hoogte over de herinrichting van de Stationsstraat en haar omgeving

* (Geen) afval in Wyck
Ondernemend Wyck is i.s.m. Maastricht Bereikbaar bezig met het herstructureren van de afvalstromen in Wyck. Het afval van zowel bewoners als de ondernemers. We zijn nu bezig met het inventariseren van hoe de verschillende ondernemers hun afvalstromen nú regelen. Dit is nl. voor elke ondernemer anders, ander bedrijf, ander afval, andere tijden, andere dagen. Dit móet absoluut anders kunnen om het aantal verkeersbewegingen in Wyck sterk te verminderen. Wordt vervolgd.
verslag (geen) afval Rechtstraat
Afvalstoffenverordening Maastricht 2013
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 (1)
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 Bijlage A (1)
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 Bijlage B (1)

* Tram-Vlaanderen-Maastricht
Komt de tram nu wel of niet tot/door Wyck? Time will tell. Lees hier de laatste informatie

* Stationsomgeving en P+R Noord 
Rapport: “Presentatie Stationsomgeving en P&R

* Koopzondagen/Winkeltijden
Persbericht gem Mtr Zondagopenstelling in stand houden
Persbericht – GroenLinks houdt bezwaren tegen wekelijkse koopzondag 021215

Winkeltijden-Stadsronde 08.12.2015

Rapport: “Maastricht een van de meest gastvrije steden, maar ook meest onbereikbare”
Limburger dd 26.02.15: Koopzondag redding winkeliers

* Diversen
Presentatie vlaggen- en banierenbeleid
Horeca in winkelgebieden
Rapport: “Verbetering aanloopstraten Wyck”