Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
nieuws24 januari 2012by admin

Enquete winkeltijden

Centrummanagement staat voor een toekomstbestendig economisch
vitaal centrum binnen de singels. Actueel onderwerp in
dit kader zijn de winkeltijden. Om ons heen zien we steden als
bijvoorbeeld Roermond, Venlo en Maasmechelen, die succesvol
de wekelijkse koopzondag hebben geïntroduceerd. Bij het nu
geldende convenant over koopzondagen is destijds afgesproken
om in 2012 een evaluatie uit te voeren. De hoogste tijd om de
mening van ondernemers te peilen.
Inmiddels bent u uitgebreid via diverse kanalen geïnformeerd over
datum en doel van deze grootschalige enquête. Centraal thema:
wat vindt u van de bestaande winkeltijden?
Doelgroep van het onderzoek zijn ondernemers binnen de singels
van het centrum Maastricht. Het onderzoek richt zich op alle
ondernemers binnen de retail, horeca en hotellerie branche. De
enquête zal op locatie bij de ondernemingen worden afgenomen in
de week van 30 januari t/m 3 februari 2012. De gemeente Maastricht,
VOC en Centrummanagement hebben voor het uitwerken,
uitvoering en rapportage van de enquête een onafhankelijk bureau
ingeschakeld. Na een zorgvuldige beoordeling is Onderzoeksbureau
Flycatcher, dat verbonden is aan de Universiteit van Maastricht,
gekozen om de opdracht uit te voeren. In samenwerking met
Hogeschool Zuyd zal een groep interviewers het gehele adressenbestand
van retail, horeca en hotellerie op locatie bezoeken.
Zo krijgt u allen de kans om uw mening te ventileren. De vragenlijsten
worden op een tablet-PC ter plekke digitaal ingevuld en
direct verwerkt. De geïnterviewden zijn de eigenaar-directeur, bedrijfsleider
of filiaalmanager. Indien deze niet aanwezig is wordt
een afspraak gemaakt voor een later tijdstip tijdens de veldwerkperiode.
Indien de verantwoordelijke persoon niet bereikt kan
worden op locatie, wordt een papieren versie van de vragenlijst
overhandigd, die binnen acht dagen per post geretourneerd kan
worden middels een envelop met antwoordnummer gericht aan
Onderzoeksbureau Flycatcher.
Vragenlijst
De vragenlijst is gebruikersvriendelijk uitgewerkt en bestaat uit
15 korte inhoudelijke vragen, waarvan 4 open vragen. In de open
vragen kunt u desgewenst uw keuze met argumenten toelichten
of suggesties aandragen. In de vragenlijst wordt o.a. ingegaan
op winkeltijden, koopzondagen en koopavonden, het effect ervan
op uw financieel resultaat en de werkgelegenheid. Wanneer de
resultaten van de enquête bekend zijn zullen alle deelnemers een
terugkoppeling ontvangen. De enquête zal ongeveer 5 minuten
van uw kostbare tijd in beslag nemen.
Gezien het belang voor de toekomst van Maastricht vertrouwen
wij op uw spontane medewerking!
Een van de belangrijkste middelen om bezoekers voor langere termijn
aan onze prachtige stad te binden is om ze het gevoel te geven, dat ze
welkom zijn. Uit een peiling naar de status van de gastvrijheid in de
Nederlandse steden, staat Maastricht op een verdienstelijke 3de plaats.
Prima, maar het kan nog altijd beter. We gingen te rade bij Taco van
der Bijl, sinds 2006 eigenaar van ‘Sjinkerij de Bóbbel’ in de Wolfstraat.
Onlangs werd zijn café door Misset Horeca uitgeroepen tot het beste café
van Nederland 2012. Een topprestatie. Hoe doe je dat?
Taco: ’Voor alle duidelijkheid: de meeste eer gaat natuurlijk naar stichter
en uitbater Nol Derrez. Hij staat aan de wieg van dit bijzondere
concept: een muziekvrij eetcafé, dat zoveel jaren na dato nog steeds
levensvatbaar is. Wat ik heb gedaan is het erfgoed in stand gehouden,
de lijnen doorgetrokken die door Nol waren uitgezet. En natuurlijk
heb ik hier en daar in de kantlijn mijn eigen stempel erop gedrukt.
En dat heeft weer te maken met de veranderende vraag van de gasten.
Immers de basis van gastvrijheid is goed kijken, goed luisteren en daar
vervolgens je beleid op aanpassen. Vermits je dat wil en kan natuurlijk.
Alert zijn en inspelen op nieuwe ontwikkelingen dus.

 

De data zijn van 30 januari t/m 3 februari.

Share