Bericht over lokale lasten

Geachte ondernemer,

Zoals bekend heeft de belastingsamenwerking BsGW generiek uitstel verleend voor gemeentelijke belastingen (ozb, rioolheffingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting). Deze maatregel wordt na 30 juni niet generiek verlengd. De gemeente Maastricht had hier wel voor gepleit, maar een meerderheid van de gemeenten in de BsGW wenst geen generiek uitstel meer te verlenen. Reden is dat er ook (veel) ondernemers zijn die graag weer willen en kunnen betalen.

Uitstel van betaling of een betalingsregeling blijft nadrukkelijk wél mogelijk, maar dan op basis van individuele aanvragen. U krijgt een informatiebrief hierover van de BsGW, waarin ook staat hoe u uitstel kan aanvragen.

Ik wens u veel succes met uw zaken.

Vriendelijke groet,

John Aarts
Wethouder

Share