Noorderbrug Tracé Lees hier de informatie of kijk via de site voor de laatste informatie
Ontwikkelingen programma Belvédère tot 2020

Ingebruikname Koning Willem-Alexandertunnel.
Lees hier het bericht van A2 Maastricht d.d. 161116. Klik op het volgende voor:
Overzicht rijroutes Europaplein en overzicht rijroutes bij de Geusselt

Vanaf 1 juni 2012 is het niet meer mogelijk om vanaf de A2 richting de Scharnertunnel af te slaan. De Franciscus Romanusweg wordt daardoor de ontsluitingsweg voor Wyck. Daarom is het noodzakelijk deze reconstructiewerkzaamheden uit te voeren vóór 1 juni 2012.
Presentatie Raadscommissie Tram 2012
Monitoringsplan versie 0.2
Tijdelijke bewegwijzering bereikbaarheid Wyck
kruispunt Viaductweg – Franciscus Romanusweg
Bouwtekening Rechtsaf Romanusweg 1
Bouwtekening Rechtsaf Romanusweg 2
Intensiteitenoverzicht Franciscus Romanusweg februari 2012
Sint Maartenspoort Fr. Romanusweg werk van 2 mei 2012 21 maart 2012
Verslag 18 januari cijfers en romanusweg
Definitieve Pleitnota OIW – A2
Presentatie Gemeente Maastricht – Mobiliteitsontwikkelingen Wyck – 13 juli 2011
OIW – A2
Brief Tijdelijke bereikbaarheid
Plattegronden Tijdelijke bereikbaarheid
Uitslag Hoger Beroep Raad van State
Dagblad “De Limburger” – “Bezwaren tegen A2 tunnel verworpen”
MaastrichtAktueel – Tracebesluit & Bestemmingsplannen onherroepelijk
Ontwerp-omgevingsvergunning voor A2-tunnel gepubliceerd

Voor meer infomatie kunt u ook terecht op:
www.a2maastricht.nl
www.maastrichtbereikbaar.nl