ALV 7 en 21 juni

7 juni. Jaarcijfers 2022 worden door de vergadering goedgekeurd. Decharge voor het bestuur voor gevoerd financieel beleid. Voor aanpassing nieuwe statuten was het quorum niet aanwezig. Nieuwe vergadering 21 juni.

21 juni. Vergadering keurt de nieuwe statuten met meerderheid van stemmen (incl. volmachten) goed. Nieuwe statuten worden door notaris Achten t.z.t. verder verwerkt.
Klik hier voor de verslagen : verslag 7 juni en verslag 21 juniĀ 

Share

Leave a Reply