Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
nieuws23 februari 2013by admin

Aftreden Sheila Oroschin

Beste Leden van O.I.W.,

Inmiddels is het 4 jaar geleden dat mw. Sheila Oroschin uitgenodigd werd door Harrie Beaumont, om aan te treden als lid van het bestuur van het O.I.W. Na een korte periode als algemeen lid belast met promotie en marketing, heeft zij vervolgens ruim  3 jaar  de voorzittersrol met verve vervuld.

Onder haar inspirerende leiding en met veel enthousiasme en energie zijn we gaan bouwen aan ‘een nieuw O.I.W.’, de inzet van allen heeft geleid tot een ondernemersvereniging die staat als een huis, een organisatie die professioneel wordt geleid en ondersteunt door een secretariaat. Verdriedubbeling van het aantal leden,hetgeen aangeeft dat ondernemers vertrouwen in ons hebben, maar ook het positioneren van O.I.W. en Wyck is in de afgelopen periode gerealiseerd. Wij worden gehoord, serieus genomen en vervullen momenteel een voorbeeldfunctie voor andere stadsdelen.

Sheila was de initiator van veel initiatieven met als belangrijkste drijfveer SAMENWERKING IN DUURZAAMHEID.

De  Binnenstad Ondernemers Conferentie ( B.O.C.) heeft het levenslicht gezien dankzij onze vereniging. Alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling in de stad zitten aan tafel, hetgeen heeft  geleid  tot kortere lijnen en meer  SAMEN DOEN, dan ‘het er over hebben’. De Campagne ‘Wyck vergroot Maastricht’  zorgt voor de nodige promotionele aandacht voor Wyck, niet alleen lokaal, maar zeker ook regionaal en landelijk. De ‘ Wens van Wyck’ brengt in kaart welke dromen wij nog willen realiseren in Wyck….

Onlangs heeft Sheila aangegeven  na 4 jaar bestuurslidmaatschap zich niet herkiesbaar te stellen.

Haar termijn verstrijkt in Maart en het bestuur is inmiddels druk doende de procedure omtrent haar opvolging in werking te stellen.

In de bestuursvergadering van Maart zal het bestuur hierover verdere besluiten nemen. Er zal een profielschets worden opgesteld en een oproep voor kandidaten worden uitgeschreven. Het bestuur is voornemens de eerstvolgende algemene ledenvergadering vergadering een voordracht aan de ALV te presenteren waarna U allen zich hierover kunt uitspreken.

Wij willen U graag tijdig informeren en roepen U op na te denken over opvolging en met suggesties en adviezen te komen. Ook wil het bestuur opnieuw een oproep plaatsen aan enthousiaste ondernemers om lid van het bestuur te worden. Er is veel gedaan, maar er moet nog veel gebeuren.

De formele taken van de voorzitter zullen lopende de opvolgingsprocedure worden waargenomen door de vice – voorzitter en de secretaris.

Tot slot op deze plaats een (voorlopig bescheiden)  woord van dank aan Sheila.  Met haar woorden:

Dank voor het vertrouwen en de mooie samenwerking! SAMEN hebben we gezorgd voor verbetering, vernieuwing en versterking van ons schitterende stadsdeel, Wyck … het blijft bruisen…
Namens het bestuur O.I.W.

Nol Beckers

Secretaris
Share