Actie: Corona Basisregels Retail !!

Het signaal vanuit de overheid is dat de retail de huidige basisregels nog te weinig strikt toepast. Vandaag 23 oktober 2020 heeft INretail een extra overleg met staatsecretaris Mona Keijzer. INretail wil namens de sector aantonen dat:

  • De gevoelde urgentie bij de retail groot is;
  • Het deurbeleid zichtbaar is;
  • De veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.

Het is van belang om retailers uit onze achterban/winkelgebied-netwerken te activeren.

Om samen het maximale te doen? Willen wij jullie vragen om per omgaande om twee acties:

  1. deurbeleid direct zichtbaar te maken? Retailers downloaden hier de posters en plakken deze in de etalageramen.
  2. de basisregels direct toe te passen? Retailers lezen hier de nieuwsbrief met daarin basisregels en dringende adviezen.

Zie voor tips en posters https://www.inretail.nl/winkel-open-dit-zijn-de-veiligheidseisen/

Onze gezamenlijke actie is geslaagd, wanneer vandaag en dit weekend in de winkelstraten achter elke winkeldeur deurbeleid-posters te zien zijn.

Het is van belang om een halt toe te roepen aan het oprukkend virus, veiligheid van bezoekers optimaal te borgen en om de winkels open te houden.

Share