nieuws25 april 2012by admin

438 extra fietsenstallingen in centrum Maastricht

Maastricht krijgt er het komende jaar 438 openbare fietsstallingen bij in het centrum van de stad. De 438 fietstulpen worden verdeeld over 25 locaties in het stadscentrum. In Wyck komen er 278 rekken bij en in het centrum Maastricht-West 160. Naast de nieuwe stallingen voor fietsen worden ook 28 nieuwe plekken voor bromfietsen gerealiseerd. De aanleg van de plekken betekent een uitbreiding van ongeveer 10% van het aantal beschikbare fietsstallingsplekken in de Maastrichtse binnenstad. De hele operatie kost € 250.000,-. Het geld hiervoor is gereserveerd binnen de begroting van de Netwerkanalyse. De nieuwe plekken worden in de tweede helft van 2012 gerealiseerd.

Toenemend fietsgebruik
Het uitbreiden van de stallingmogelijkheden past in het mobiliteitsbeleid van Maastricht dat er op is gericht om het fietsgebruik binnen de stad te stimuleren. Dat staat onder andere beschreven in het Fietsplan uit 2009 en ook in het huidige Bestuursakkoord. De afgelopen periode is het fietsgebruik in de stad toegenomen. Hierdoor is ook de vraag in het centrum naar voldoende en kwalitatief goede stallingmogelijkheden in de openbare ruimte gegroeid.

Wethouder Albert Nuss: “Willen we Maastricht de komende jaren bereikbaar houden, dan is het van groot belang dat we iedereen faciliteren die bereid is om de auto te laten staan. Met de uitbreiding van fietsparkeerplekken in ons centrum, bedienen we de fietsers op hun wenken. Ik hoop dat het leidt dit tot een verdere stijging van het fietsgebruik in onze stad’.

U kunt de kaart hier bekijken.

Share