Persbericht: Tijdens het weekend van Hemelvaart is het voetgangersplan in de binnenstad van start gegaan. Op basis van de eerste ervaringen en bevindingen heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden. De straten Wolfstraat, Muntstraat, Nieuwstraat en Spilstraat worden zogenoemde dynamische tweerichtingsstraten. Dat wil zeggen dat deze straten voor voetgangers tweerichtingsstraten zijn, tenzij het te druk wordt. Als...

Bijgaand treffen jullie de brief met informatie over de realisatie van het voetgangersplan, waarvan de inrichting maandag 18 mei a.s. van start gaat.Er is geen betere bewoording dan zoals in de brief verwoord: ‘Samen staan we aan de lat om onze stad zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen’. Dit is een van de...

“Beste retail ondernemer, Als onderdeel van de samenwerking tussen alle ondernemersverenigingen in het centrum (BOC genaamd) heeft Centrummanagement Maastricht het initiatief genomen om de stand van zaken te meten bij retail Maastricht en dus ook bij de Wyckse ondernemers. We vragen jullie met klem hieraan deel te nemen. Dit is belangrijke input voor het overleg...

Werkzaamheden A. Battalaan Dit najaar zal een gedeelte van de Alexander Battalaan op de schop gaan voor: groot onderhoud aan de weg, parkeerplaatsen, trottoirs en het groen. Daarnaast werkzaamheden voor fiets parkeren, parkeervoorzieningen voor elektrische auto’s en het omvormen van de kruising met de Bourgognestraat tot een voorrangskruising. Kijk hier voor de informatie van de gemeente incl. het...