Nieuwe penningmeester

Nicole Schrijvers heeft na 5 jaar het penningmeesterschap overgedragen aan Emile Slijpen.
Bedankt Nicole voor de hΓ©le fijne en nauwe samenwerking. En een warm welkom aan Emile.